Tôi sử dụng X9 Nhục Thung Dung thấy rất hiệu quả, nhưng do vấn đề tài chính bắt buộc tôi phải ngừng sử dụng một thời gian, nếu bây giờ sử dụng tiếp?

Ngày hỏi: 24/07/2018 00:40:16
Ngày trả lời: 24/07/2018 00:40:16
Lượt xem: 491
Nhất định phải liên tục sử dụng, trong thời gian sử dụng thỉnh thoảng có lần ngừng 2-3 ngày thì ảnh hưởng không lớn. Nhưng nếu thời gian ngừng s dụng dài quá sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả...