Trong giai đoạn sử dụng X9 Nhục Thung Dung cần chú ý việc gì?

Ngày hỏi: 24/07/2018 00:40:16
Ngày trả lời: 24/07/2018 00:40:16
Lượt xem: 480
Trong thời gian sử dụng nên cai thuốc lá, cai rượu, tránh xa người đang hút thuốc lá, không ăn ớt, hành tươi, hải sản..