Tầm quan trọng testosterone đối với sức mạnh sinh lý

Ngày đăng: 24/07/2018 12:40:16
Lượt xem: 168

Theo nghiên cứu khoa học, Testosterone đạt mức cao nhất vào độ tuổi từ 20 đến 40, sau đó sẽ giảm dần. Thiếu lượng Testosterone sẽ dẫn tới...